Chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố tuần 33
Đăng ngày 19-08-2017 11:02

Trong tuần 33 (từ 14/8 - 18/8/2017), lãnh đạo UBND thành phố đã ban hành ý kiến chỉ đạo cụ thể trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố. Nổi bật là những vấn đề liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Rà soát, tăng cường thực hiện chặt chẽ các quy định của pháp luật về đấu thầu; Phê duyệt hơn 36 tỷ đồng đầu tư xây dựng công trình dự án Thiết lập Trung tâm dữ liệu và nâng cấp máy tính, thiết bị tin học cho ngành GD&ĐT thành phố; Hơn 4,4 tỷ đồng triển khai thực hiện Thẻ thư viện liên thông cho hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.... 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1, số 2, số 3 căn cứ kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 được giao cho từng công trình, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân; trong quá trình phối hợp thực hiện, trường hợp đơn vị nào gây khó khăn dẫn đến chậm trễ việc triển khai và giải ngân, báo cáo kịp thời về UBND thành phố để xem xét, xử lý;

Trường hợp đến hết ngày 30/9, dự án nào có tỷ lệ giải ngân dưới 30% so với kế hoạch vốn năm 2017 đã giao, yêu cầu Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, yêu cầu khẩn trương phối hợp với nhà thầu lập báo cáo quyết toán, trình thẩm tra, phê duyệt để thanh toán số vốn còn lại cho nhà thầu theo quy định. 

UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị nêu trên rà soát tình hình và đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để đến hết tháng 8/2017 phải giải ngân trên 80% kế hoạch vốn nước ngoài được giao. Nếu có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài, yêu cầu khẩn trương có văn bản đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để kiểm tra, tham mưu UBND thành phố trình các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để giải quyết.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; UBND các quận, huyện; các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án; Trung tâm Phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức, nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

Rà soát, tăng cường thực hiện chặt chẽ các quy định của pháp luật về đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia thực hiện các gói thầu trên địa bàn thành phố 

UBND thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các chủ đầu tư, cơ quan quản lý dự án chủ động rà soát, tăng cường thực hiện chặt chẽ các quy định của pháp luật về đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được nhà đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia thực hiện các gói thầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hơn 36 tỷ đồng đầu tư xây dựng công trình dự án Thiết lập Trung tâm dữ liệu và nâng cấp máy tính, thiết bị tin học cho ngành GD&ĐT thành phố

Trong đó, đầu tư gần 10 tỷ đồng cho công trình dự án Thiết lập Trung tâm dữ liệu của ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, đầu tư phòng trực tuyến của Sở Giáo dục và Đào tạo: Máy tính; thiết bị Web conferencing kèm camera; thiết bị âm thanh; các phụ kiện đi kèm khác; Hệ thống dữ liệu Trung tâm: Máy chủ ảo hóa; phần mềm ảo hóa cho hệ thống ảo hóa; thiết bị SAN Switch; thiết bị lưu trữ cho hệ thống ảo hóa; thiết bị chuyển mạch kết nối; thiết bị tường lửa và phần mềm bảo mật; thiết bị backup – data domain; các phần mềm và các phụ kiện, thiết bị khác.  

Đồng thời, đầu tư hơn 26,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố cho Dự án bổ sung, nâng cấp máy tính, thiết bị tin học, thiết bị bảo mật, phần mềm bảo mật phục vụ công tác quản lý, điều hành và phục vụ dạy - học thuộc Kiến trúc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) ngành GD&ĐT thành phố với tổng mức. Dự án sẽ cung cấp trang thiết bị CNTT bổ sung, lắp đặt thiết bị đầu cuối, mạng máy tính, đường truyền cho 255 đơn vị là các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên, phòng giáo dục và đào tạo các quận/huyện.

Hơn 4,4 tỷ đồng triển khai thực hiện Thẻ thư viện liên thông cho hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng và khuyến khích văn hóa đọc tại thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố ban hành Kế hoạch “Thực hiện Thẻ thư viện liên thông cho hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng đến năm 2020” 

Theo đó, dự kiến đến năm 2018, 100% quận, huyện đã có thư viện sẽ được cài đặt hệ thống liên thông và đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu sách, báo và thẻ (các quận, huyện: Sơn Trà, Cẩm Lệ, Hòa Vang). Đến năm 2019, 100% các em học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được cấp thẻ thư viện liên thông miễn phí. Từ năm 2019 - 2020, phấn đấu 100% thư viện mới xây dựng của các quận còn lại được cài đặt hệ thống liên thông và đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu sách, báo và thẻ (nếu các quận có thiết chế thư viện). Dự kiến, đến năm 2020 sẽ đưa vào vận hành và đánh giá hiệu quả kế hoạch.

Cụ thể, tại Thư viện KHTH thành phố sẽ triển khai cài đặt các thiết bị và hệ thống phần mềm liên thông, đọc thẻ nhằm kết nối toàn bộ hệ thống dữ liệu với các thư viện quận, huyện (Phần mềm Thư viện điện tử Ilib hiện nay đang sử dụng nội bộ tại Thư viện KHTH; được nâng cấp vào năm 2016 triển khai trên môi trường Clinet –Sever);  cập nhật dữ liệu tập trung từ 03 thư viện quận, huyện lên hệ thống với dữ liệu hiện có của Thư viện KHTH Đà Nẵng; hướng dẫn, phối hợp thư viện quận, huyện sắp xếp lại kho giá, đồng bộ hóa 29.000 bản sách; chuyển đổi 880 thẻ cũ sang thẻ mới đã có tại thư viện quận, huyện theo hệ thống. ... Tại 03 quận, huyện đã có Thư viện (Sơn Trà, Cẩm Lệ, Hòa Vang) sẽ bổ sung, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại 03 thư viện quận, huyện (mỗi thư viện phải đảm bảo có 02 bộ bàn ghế, 01 tủ đựng hồ sơ, 02 máy tính có cấu hình cao, 01 đường truyền Internet đảm bảo liên thông); sắp xếp lại kho giá, đồng bộ, chuẩn hóa 29.000 cơ sở dũ liệu (CSDL) hiện có theo đúng tiêu chuẩn và thống nhất tài liệu trong toàn hệ thống....

Phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch xây dựng khối trường mẫu giáo, khối thể dục – thể thao và dịch vụ thuộc dự án Khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh

Khối trường mẫu giáo, khối thể dục – thể thao và dịch vụ thuộc dự án Khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh với tổng diện tích đất  điều chỉnh quy hoạch: 6.296m2, thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Phía Tây Bắc giáp đất trống, phía Tây Nam giáp đường Âu Cơ, phía Đông Bắc giáp đường số 4 Khu công nghiệp Hòa Khánh, phía Đông Nam giáp phần còn lại của dự án Khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh. Theo đó, điều chỉnh tăng diện tích khu đất trường mẫu giáo từ 1.288m2 lên 2.986m2, trong đó: Khối công trình trường mẫu giáo tăng từ 300m2 lên 841m2, đất khuôn viên cây xanh – đường nội bộ tăng từ 988m2 lên 2.986m2. Giảm diện tích khu đất thể dục – thể thao từ 5.008m2 xuống 3.310m2, trong đó: điều chỉnh công trình thể thao – dịch vụ từ 1.040m2 thành các sân thể thao và khối nhà dịch vụ phụ trợ 180m2.

N.HẠNH