Mời thầu Cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác quản lý vệ sinh môi trường
Đăng ngày 21-08-2017 14:47

I. Thông tin dự án:

    Đơn vị mời thầu: Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang Đà Nẵng

    Dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý vệ sinh môi trường tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

    Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý vệ sinh môi trường tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

II. Phát hành:

    Hình thức đấu thầu: Mời chào hàng cạnh tranh trong nước

    Giá bán HS mời thầu: 500.000 đồng

    Thời gian phát hành: 08:00 - 21/08/2017

    Thời gian đóng thầu: 08:00 - 28/08/2017

III. Một số yêu cầu của gói thầu:

    Thời gian thực hiện: 60 ngày

    Bảo lãnh dự thầu: 3.000.000 đồng

    Thông tin khác: Gói thầu được chi thành 03 phần độc lập để xét thầu. Giá từng phần gói thầu theo giá trị dự toán tương ứng được duyệt. Nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều gói thầu theo danh mục mời thầu. Phần 1: Xuồng gắn máy. Phần 2: Máy nổ, máy bơm; Máy bơm nước chữa cháy; Hệ thống bơm nước thải từ tàu cá; Máy nổ mang vai phun thuốc khử trùng. Phần 3: Thùng rác: Thùng chứa rác chuyên dụng 240 lít; thùng chứa rác chuyên dụng 660 lít