Mời thầu Lập thiết kế bản vẽ thi công đường liên xã Hòa Ninh - Hòa Phú
Đăng ngày 21-08-2017 14:47

Đơn vị tổ chức mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng.

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục Tuyến và cầu xây mới, công trình Đường liên xã Hòa Ninh - Hòa Phú.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin và mua hồ sơ mời thầu tại Văn phòng Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng (số 33 Pasteur, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3868733, fax: 02363892609).

- Hồ sơ mời thầu: Được bán từ 14 giờ 30 ngày 18-8-2017 đến 13 giờ 30 ngày 8-9-2017.

- Giá bán hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng/1 bộ).

- Thời gian đóng thầu: 13 giờ 30 ngày 8-9-2017.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai: Vào lúc 14 giờ 30 ngày 8-9-2017 tại Văn phòng Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng.