Mời thầu Xây lắp hạng mục Thoát nước
Đăng ngày 31-08-2017 11:36

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng mời thầu: Xây lắp hạng mục Thoát nước thuộc công trình khớp nối giao thông khu vực phía nam đường Nguyễn Văn Thoại và tuyến đường 45m (đoạn từ Ngô Thì Sỹ đến Phan Tứ).

Giá trị gói thầu: 9.564.882.000 (Chín tỷ, năm trăm sáu mươi bốn triệu, tám trăm tám mươi hai ngàn đồng), đã bao gồm thuế VAT 10%.

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn/một túi hồ sơ.

Giá bán hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng/bộ).

Bảo đảm dự thầu: 143.473.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm bảy mươi ba ngàn đồng).

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày.

Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 15 giờ ngày 31-8-2017 đến 15 giờ ngày 11-9-2017 tại Văn phòng 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, số 6 đường Nguyễn Du, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Từ 14 giờ 30 đến 15 giờ ngày 11-9-2017 tại Văn phòng 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, số 90/4 Trần Phú, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Thời điểm đóng thầu: Lúc 15 giờ ngày 11-9-2017.

Thời điểm mở thầu: Lúc 15 giờ 15 ngày 11-9-2017.