Mời thầu Xây lắp khối lớp học, hiệu bộ, phòng học bộ môn
Đăng ngày 31-08-2017 11:36

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng mời thầu: Xây lắp khối lớp học, hiệu bộ, phòng học bộ môn.

- Giá gói thầu: 16.650.704.000 đồng (Mười sáu tỷ, sáu trăm năm mươi triệu, bảy trăm lẻ bốn ngàn đồng), đã bao gồm thuế VAT 10%, chi phí lán trại tạm, chi phí thu hồi vật liệu và các chi phí hạng mục chung.

- Nội dung chính của gói thầu: Xây lắp khối lớp học, hiệu bộ, phòng học bộ môn.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

- Tên công trình: Khối lớp học, hiệu bộ, phòng học bộ môn Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (giai đoạn 1).

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn/1 túi hồ sơ.

- Thời gian phát hành HSMT: Từ 14 giờ 45 ngày 1-9-2017 đến 14 giờ 45 ngày 11-9-2017 (trong giờ làm việc hành chính).

- Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, số 1 Thanh Long, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3817121, fax: 0236.3817118. Email: tranvansy@cpmdanang.vn.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng/1 bộ).

- Bảo đảm dự thầu: 249.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi chín triệu đồng). Hình thức bảo đảm: Bảo đảm bằng thư bảo lãnh ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 45 ngày 11-9-2017.

- Thời điểm mở thầu: 15 giờ ngày 11-9-2017.