Mời thầu Xây lắp hệ thống điều khiển chiếu sáng trung tâm Đà Nẵng
Đăng ngày 31-08-2017 11:36

Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng mời thầu:

Gói thầu thiết kế (lập báo cáo kinh tế kỹ thuật), cung cấp hàng hóa và xây lắp.

- Tên dự án: Thí điểm hệ thống điều khiển chiếu sáng trung tâm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố Đà Nẵng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ ngày 30-8-2017 đến 9 giờ ngày 12-9-2017 (trong giờ hành chính, trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

- Địa điểm bán HSMT: Trụ sở Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng, số 107 Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Văn phòng Sở Xây dựng Đà Nẵng, tầng 12 và 13 Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.500.000 đồng/bộ (Một triệu năm trăm nghìn đồng/bộ).

- Địa chỉ nhận HSDT: Trụ sở Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng, số 107 Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Thời điểm đóng thầu: Lúc 9 giờ ngày 12-9-2017.

- Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 12-9-2017, tại Trụ sở Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng, số 107 Lê Sát, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.