Xây lắp hạng mục giao thông, cây xanh thuộc công trình khớp nối giao thông khu vực phía Nam đường Nguyễn Văn Thoại
Đăng ngày 31-08-2017 11:36

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng mời thầu: Xây lắp hạng mục giao thông, cây xanh thuộc công trình khớp nối giao thông khu vực phía Nam đường Nguyễn Văn Thoại và tuyến đường 45m (đoạn từ Ngô Thì Sỹ đến Phan Tứ).

- Giá trị gói thầu: 13.785.984.000 đồng (Mười ba tỷ, bảy trăm tám mươi lăm triệu, chín trăm tám mươi bốn ngàn đồng), đã bao gồm thuế VAT 10%.

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn/Một túi hồ sơ.

- Giá bán hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng/bộ).

- Bảo đảm dự thầu: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày.

- Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 14 giờ ngày 31-8-2017 đến trước 14 giờ ngày 11-9-2017, tại Văn phòng 2 – Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, số 6 đường Nguyễn Du, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Từ 13 giờ 30 đến 14 giờ ngày 11-9-2017 tại Văn phòng 1 – Ban Quản lý dự án ĐTXD hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, số 90/4 Trần Phú, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Thời điểm đóng thầu: Lúc 14 giờ ngày 11-9-2017.

- Thời điểm mở thầu: Lúc 14 giờ 15 ngày 11-9-2017.