Công văn1146/UBND-VP ngày 22/8/2017 của UBND quận Thanh Khê phản hồi bài báo “Coi chừng lọt hố” đăng trên báo Đà Nẵng số ra ngày 27/7/2017
Đăng ngày 01-09-2017 11:51

Các tin khác