Báo cáo của UBND thành phố về Quy hoạch Tổng thể phát triển Sơn Trà
Đăng ngày 05-09-2017 10:12

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,  sau khi đã tiến hành kiểm tra thực tế và làm việc với  các đơn vị liên quan ; trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, ngày 29/8/2017, UBND thành phố Đà Nẵng  đã có báo cáo số 223/BC-UBND báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch quốc gia (DLQG) Sơn Trà.  

Cổng Thông tin Điện tử xin đăng tải toàn văn bản báo cáo nêu trên.

 

File đính kèm

Các tin khác