Công văn số 2185/SYT-NVY ngày 01/9 của Sở Y tế phản hồi bài báo: “ Khám sức khoẻ “siêu tốc”ở Đà Nẵng ” đăng trên báo Pháp luật TP.HCM số ra ngày 02/8/2017
Đăng ngày 06-09-2017 10:51
File đính kèm

Các tin khác