Xây dựng quy hoạch tổng thể mạng lưới trạm thu phát sóng di động trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 13-09-2017 22:14

Với 5 đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông chính gồm Mobifone, Viettel, Vinaphone, Gtelmobile, Vietnamobile, tính đến cuối năm 2016, trên toàn thành phố có 1.385 vị trí lắp đặt trạm thu phát sóng di động (BTS), trong đó có 435 trạm BTS thân thiện môi trường, 108 trạm BTS dùng chung cột ăng ten giữa các đơn vị khác nhau. Đây là thông tin từ cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì vào ngày 13-9 liên quan đến đồ án quy hoạch tổng thể mạng lưới trạm BTS trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đồ án quy hoạch do Viện Quy hoạch xây dựng trình bày, khảo sát thực trạng cho thấy, việc xây dựng và phát triển trạm BTS trên địa bàn thành phố hiện nay còn nhiều bất cập, tồn tại nhiều trạm BTS có cột ăng ten cồng kềnh, độ cao lớn gây mất mỹ quan đô thị và dễ gây mất an toàn trong điều kiện gió bão; trong số đó, có nhiều trạm đã xây dựng từ trước năm 2008, gây nhiều quan ngại về độ an toàn cũng như không đáp ứng được sự thay đổi về mặt công nghệ và xu hướng kết nối dịch vụ đa phương tiện ngày nay. Trung bình một trạm BTS hiện nay phục vụ hơn 500 người dân, dẫn tới chất lượng truy cập di động, đặc biệt dịch vụ di động băng rộng cho từng thuê bao còn thấp; hiệu quả chia sẻ hạ tầng trạm BTS chưa cao, vẫn còn xảy ra tình trạng chồng chéo trong việc triển khai trạm BTS giữa các nhà mạng viễn thông. Bên cạnh đó, mặc dù vấn đề bức xạ sóng điện từ của trạm BTS đã được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định và ban hành chính sách quản lý cụ thể, tuy nhiên, người dân vẫn còn tâm lý quan ngại, hoang mang do tiếp xúc với nhiều thông tin không có cơ sở khoa học và không chính thống.

Nhằm từng bước giải quyết những bất cập nêu trên, đồ án quy hoạch đặt mục tiêu phát triển hạ tầng mạng lưới thông tin di động trên địa bàn thành phố theo hướng bền vững, bảo đảm sự phù hợp về xu hướng công nghệ, nhu cầu sử dụng thông tin di động của người dân, mỹ quan đô thị, an toàn. Đồng thời, quy hoạch sẽ xác lập cơ sở, lộ trình để các doanh nghiệp thông tin di động phát triển hạ tầng kỹ thuật theo đúng định hướng; tăng cường chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng và giảm sự đầu tư chồng chéo; từng bước loại bỏ hoặc chuyển đổi các trạm BTS loại cồng kềnh sang loại thân thiện hoặc không cồng kềnh. Qua đó, tăng cường hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý đối với các hoạt động liên quan đến trạm BTS, cũng như công khai, minh bạch với người dân về thực trạng, định hướng, lộ trình phát triển và quản lý trạm BTS trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi để người dân giám sát công tác quản lý và triển khai các hoạt động liên quan đến trạm BTS.

Thống nhất về cơ bản đối với đồ án nêu trên, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, Viện Quy hoạch tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyên thông bổ sung, hoàn thiện đồ án trên cơ sở rà soát tổng thể hệ thống trạm BTS hiện hành, qua đó xây dựng phương án kế thừa những trạm BTS đảm bảo yêu cầu sử dụng hiện có, cũng như lộ trình từng bước thay thế các trạm BTS không còn phù hợp theo tiêu chí tăng công nghệ, tăng chiều cao trạm, và không tăng mật độ lắp đặt. Phó Chủ tịch yêu cầu, các trạm BST thay thế, lắp đặt mới phải sử dụng công nghệ mới, có tính năng tích hợp dùng chung, đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài và thân thiện môi trường. Ông cũng lưu ý đối với sự an toàn về kết cấu các trạm nhằm đảm bảo hạn chế xảy ra sự cố trong mùa mưa bão.

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn cũng cho rằng, việc xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống mạng lưới BTS trên toàn thành phố là vô cùng cần thiết nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, giám sát việc triển khai của doanh nghiệp đối với các hoạt động liên quan đến trạm BTS, đồng thời đáp ứng nhu cầu công khai, minh bạch vị trí xây dựng và phát triển các trạm BTS của người dân.

NGÔ HUYỀN