Chủ động ứng phó với bão số 10
Đăng ngày 14-09-2017 14:54

Ngày 13-9, UBND thành phố đã có Công văn 7195/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện theo dõi diễn biến của bão số 10 và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 15-6-2017 của Chủ tịch UBND thành phố về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố về ứng phó với bão, lũ năm 2017.

Cùng với đó, UBNND thành cũng giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tiếp tục theo dõi diễn biến của bão số 10 tham mưu, đề xuất UBND thành phố (Chủ tịch UBND thành phố) chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố theo dõi diễn biến của bão, thực hiện “kêu gọi” chủ phương tiện tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú, tránh an toàn. Lưu ý khu vực nguy hiểm do bão gây ra theo xác định của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

UBND thành phố cũng đề nghị Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo bão, các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để thông tin thường xuyên, liên tục cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão số 10 để chủ động phòng, tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

VĂN LÂM