Chung tay vì người nghèo
Đăng ngày 18-09-2017 16:10

Hưởng ứng Ngày quốc tế “Vì người nghèo” (17/10) và Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác vận động đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố đã nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội. Công tác vận động Quỹ đã trở thành một hoạt động thường xuyên và trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố.
 

Trong những năm qua các hoạt động tương trợ, giúp đỡ người nghèo như hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách nghèo, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, hỗ trợ “Tiếp sức đến trường” cho con em hộ nghèo vượt khó, học giỏi… đã tạo được sự đồng tình rộng rãi trong xã hội, huy động được nhiều nguồn lực quan tâm, giúp đỡ về cả vật chất và tinh thần cho người nghèo. Quỹ “Vì người nghèo” không chỉ là sự đóng góp về vật chất mà còn phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần xây dựng một chính sách hợp lòng dân, một giải pháp chăm lo cho người nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. 

Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố vận động được hơn 47,9 tỷ đồng, từ nguồn Quỹ này, Mặt trận các cấp thành phố đã hỗ trợ xây dựng mới 269 nhà đại đoàn kết và sửa chữa 978 nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách nghèo; hỗ trợ phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, chăm lo Tết cho hộ nghèo, hỗ trợ hộ nghèo trong phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ “Tiếp sức đến trường” cho con em hộ nghèo vượt khó, học giỏi, cho các trường hợp thương tâm bị bệnh hiểm nghèo, chết do tai nạn, rủi ro... góp phần thực hiện tốt Chương trình an sinh xã hội của thành phố.

Đồng hành cùng Mặt trận trong công tác giảm nghèo, các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực như xây nhà tình thương, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ các bệnh hiểm nghèo, cấp học bổng, xe đạp, xe lăn, chăm sóc trẻ em khuyết tật, trẻ em bị chất độc da cam … giúp hội viên, đoàn viên vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả, công tác vận động đóng góp Quỹ "Vì người nghèo" của Mặt trận các cấp thắm đượm ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đã được xã hội và nhân dân đồng tình hưởng ứng; đã khơi dậy lòng nhân ái và truyền thống đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thành phố, tạo ra phong trào giúp đỡ người nghèo một cách rộng rãi trong toàn xã hội. Đồng thời đã tạo ra những nguồn lực to lớn để tiếp sức cho các hộ nghèo, tác động tích cực đến các hộ nghèo để họ tự tin và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực lao động, sản xuất, vượt nghèo cho chính gia đình mình, góp phần giúp cho địa phương giảm nghèo nhanh chóng và bền vững.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ
trao phương tiện sinh kế, hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ nghèo năm 2017

Năm 2017, thành phố còn 14.489 hộ nghèo đang rất cần sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ để cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Phát huy truyền thống đoàn kết nhân ái, phát huy những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo"  năm 2017 (từ ngày 17/9 đến ngày 17/10/2017), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố thiết tha kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” và vì cộng đồng, hãy chung tay chia sẻ yêu thương với đồng bào nghèo, khó khăn, bất hạnh, tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố. Đây là hành động thiết thực góp phần xây dựng “Thành phố 4 an”, thực hiện mục tiêu Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, đồng thời góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển của thành phố Đà Nẵng.

PHẠM PHÚ BÌNH