Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Thanh Khê
Đăng ngày 02-10-2017 09:36

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Thanh Khê

Theo đó, nội dung kế hoạch sử dụng đất theo các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

- Kế hoạch thu hồi các loại đất

- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

- Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

 

THANH LIÊM

File đính kèm

Các tin khác