Công khai thuyết minh dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018.
Đăng ngày 07-12-2017 18:05

Công văn số 3395/STC-QLNS ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Sở Tài chính V/v công khai dự toán NSNN trình HĐND thành phố.

File đính kèm