Báo cáo số 309/BC-UBND ngày 08/12/2017 Về việc chỉ đạo điều hành của UBND TP Đà Nẵng và tình hình kinh tế - XH tháng 11 năm 2017
Đăng ngày 10-12-2017 11:12
File đính kèm

Các tin khác