Lịch công tác tuần 04 của lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 22-01-2018 11:27

¾

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 22/01

S

- 8h00 - 9h30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch họp giải quyết khó khăn cho DN

PHGB, tầng 3

- 9h30:  Chủ tịch, Phó Chủ tịch làm việc với một số sở, ngành

PHGB, tầng 3

- 11h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự buổi khảo sát của Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội về Dự án đường HCM đoạn La Sơn – Túy Loan

Nút giao tại Hòa Liên

C

- 14h00:  Chủ tịch, Phó Chủ tịch giao ban TTUB

PHGB, tầng 3

- 17h30: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tiếp Chủ tịch Tập đoàn TODA

Phòng khách CT

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2017

- 16h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ ĐT

HT UBMTTQVN thành phố

P.KT2, tầng 2

Thứ Ba 23/01

S

- 8h00:  Chủ tịch, Phó Chủ tịch nghe báo cáo một số dự án

VPTU

- 11h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh tiếp lãnh đạo Công ty TNHH Mode Planning Japan, Nhật Bản

P.KT2, tầng 2

C

- 14h00:  Chủ tịch, Phó Chủ tịch nghe báo cáo một số dự án

VPTU

Thứ Tư 24/01

S

- 8h00:  Chủ tịch, Phó Chủ tịch dự làm việc với đồng chí BTTU

PHGB, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự Hội nghị tổng kết năm 2017 ngành y tế

HT số 2, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn dự HN tổng kết năm 2017 Ban Chỉ đạo 94 TP

Ban TGTU

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự buổi gặp mặt của BTTU với một số hiệp hội doanh nghiệp

04 Trần Phú

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc với Đoàn Giám sát của Quốc hội

PH số 2, tầng 2

Thứ Năm 25/01

S

- 7h30: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự Đại hội Công đoàn TP khoá XVI, nhiệm kỳ 2018-2023

Trường Chính trị

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn họp Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố Môi trường”

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2017

- 9h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Đại hội Công đoàn thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2018-2023

522 Ông Ích Khiêm

Trường Chính trị

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên dự tổng kết công tác giám sát XSKT năm 2017

Trụ sở đơn vị

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ hội ý TTTU

- 17h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tiếp Tập đoàn Siemens

VPTU

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn dự Hội nghị An toàn Giao thông – Năm 2018

HT số 2, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của ngành thông tin truyền thông thành phố

- 15h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp xử lý vướng mắc trong công tác GPMB một số dự án trên địa bàn huyện Hòa Vang

HT số 1, tầng 2

 

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên dự Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2018 của đoàn Đại biểu Quốc hội TP

44 Bạch Đằng

­Thứ Sáu 26/01

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế

Hiện trường

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn dự HN tổng kết năm 2017 công tác tuyên giáo

VPTU

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018

- 10h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch gặp mặt doanh nghiệp năm 2018

HT số 1, tầng 2

 

PH số 1, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên dự HN triển khai công tác tài chính năm 2018

HT số 2, tầng 2

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ làm việc tại cơ quan

PLV

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn dự HN tổng kết công tác ngành Văn hóa và Thể thao năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Cung Thể thao Tiên Sơn

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 về công tác khoa học và công nghệ

HT số 1, tầng 2

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng giá đất

PH số 2, tầng 2

 

 

- 16h00: Các Phó Chủ tịch gặp mặt các công chức, viên chức và cán bộ hưu trí Văn phòng UBND TP

Nhà khách

14 Lý Tự Trọng

 

Thứ Bảy, ngày 27/01/2018:

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự HN tổng kết năm 2017 của Văn phòng UBND TP (HT số 2, tầng 2).

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

File đính kèm