Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2018
Đăng ngày 09-03-2018 10:10

Ngày 9-3, tại Đà Nẵng, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh) tổ chức tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng hoa chúc mừng TP. Hải Phòng và TP. Cần Thơ – 02 địa phương tiếp nhận vai trò Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2018

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương Trần Thanh Mẫn; Phó Trưởng ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng đại diện lãnh đạo các thành phố trong Cụm thi đua.

Thay mặt đơn vị Cụm trưởng năm 2017, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước của 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã có bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia với nhiều hình thức ngày càng đổi mới, đa dạng và phong phú; công tác thi đua, khen thưởng dần đi vào chiều sâu và có kết quả thiết thực hơn.

Cùng với thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, lần đầu tiên sau nhiều năm, cả nước đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 5 thành phố thuộc Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tuy có những khó khăn nhất định nhưng đã có nhiều nỗ lực to lớn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra năm 2017, góp phần quyết định vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 của Cụm thi đua và của cả nước. Nổi bật là tổng thu ngân sách của 5 thành phố đạt 621.048 tỷ đồng, bằng 56,25% thu ngân sách cả nước, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 56 tỷ USD, bằng 26,47% của cả nước; số lượng doanh nghiệp mới thành lập của 5 thành phố chiếm 59,56% tổng số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước; thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, an ninh, chính trị, quốc phòng được giữ vững.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương Trần Thanh Mẫn biểu dương, đánh giá cao những thành tích đã đạt được của 5 thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2017 với nhiều sáng kiến, mô hình, cách làm hay, vận dụng linh hoạt có tác dụng góp phần giải quyết điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương cũng như cả nước. Ông cũng cho rằng những kiến nghị, đề xuất của 5 thành phố trực thuộc Trung ương tại hội nghị về công tác thi đua khen thưởng là hết sức thiết thực, đặc biệt là các kiến nghị, đề xuất về sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua – Khen thưởng, đổi mới cách chấm điểm và hình thức khen thưởng, và Hội đồng TĐKT Trung ương  sắp tới đây sẽ đưa vào thảo luận.

Năm 2018, ông đề nghị 5 thành phố trực thuộc Trung ương phải thể hiện được vai trò đầu tàu của cả nước, chăm lo phát triển nguồn nhân lực, mạnh dạn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tiếp tục có những giải pháp đồng bộ điều hành quản lý kinh tế xã hội, đảm bảo tăng trưởng bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, phát triển kinh tế xã hội, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa. Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương nhân rộng những điển hình tiên tiến, các nhân tố mới tiêu biểu, gương người tốt việc tốt, tạo động lực lan tỏa để nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua.

Đại diện lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2018

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo của 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2018, với thành phố Hải Phòng là Cụm trưởng, thành phố Cần Thơ là Cụm phó.

QUỲNH ĐAN