Đẩy mạnh thanh toán các dịch vụ công qua ngân hàng
Đăng ngày 13-03-2018 07:27

UBND thành phố vừa ban hành văn bản giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quyết định số 241/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các Sở, Ban, ngành; UBND các quận huyện, các đơn vị cung cấp dịch vụ công triển khai đẩy mạnh thanh toán các dịch vụ công: thu thuế, thanh toán tiền điện, tiền nước, học phí, viện phí và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng. Đồng thời, vận động khuyến khích các cán bộ, công chức thực hiện thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công để đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố.

CÔNG TÂM