Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn vay Ngân hàng Thế giới
Đăng ngày 13-03-2018 07:30

UBND thành phố vừa ban hành văn bản về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn vay Ngân hàng Thế giới năm 2018. Theo đó, Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên chỉ đạo các nhà thầu tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn của dự án Phát triển bền vững, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực kỹ thuật và tài chính, kinh nghiệm để triển khai thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên chủ động phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa, bàn giao mặt bằng thi công. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, lập thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc nhà nước, không để dồn khối lượng thanh toán vào cuối năm. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, khẩn trương phối hợp nhà thầu lập báo cáo quyết toán, trình thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định. Rà soát tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân, các khó khăn vướng mắc; định kỳ hàng tháng báo cáo về Sở Tài chính để kiểm tra, tham mưu UBND thành phố để xử lý kịp thời. 

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng thực hiện thanh toán vốn cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân theo thời hạn quy định; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án xử lý các vướng mắc phát sinh nhằm rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hàng tháng theo dõi tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn, xử lý các vướng mắc của đơn vị theo thẩm quyền được giao; trường hợp vượt quá thẩm quyền, các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét, xử lý.

CÔNG TÂM