Hội nghị phổ biến  Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Đăng ngày 14-03-2018 10:27

Ngày 14 -3, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện  Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đã tham dự và chủ trì thảo luận tại Hội nghị.  

 Hội nghị đã nghe Tổng Cục  trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn trình bày nội dung Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị với nhiều nội dung mới thể hiện quan điểm, muc tiêu và chủ trương quan trọng  của Đảng về phát triển du lịch trong tình hình mới. Nghị quyết 08 nêu rõ quan điểm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn  là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực  thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Nghị quyết 08 ban hành cách nay hơn 1 năm thực sự đã đem đến một luồng gió mới, dần tạo nên những  bước chuyển biến mạnh mẽ cho hoạt động du lịch dịch vụ của cả nước. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, mục tiêu của Nghị quyết đến năm 2020 sẽ thu hút được 17 -20 triệu lượt khách quốc tế  và 82  triệu lượt khách nội địa, nhưng đến nay Việt Nam đã đạt xấp xỉ con số nói trên mức đóng góp GDP của du lịch ngày càng tăng, tống số lao động tham gia hoạt động du lịch , doanh thu du lịch cũng đã có những bước nhảy vọt rất tích cực.

Là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế về phát triển du lịch, Đà Nẵng được coi là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của Việt Nam đối với du khách. Thành phố có nhiều chủ trương thu hút khách cũng như đã tạo ra cơ sở hạ tầng, sản phẩm du lịch được đánh giá cao. Tuy nhiên để phát triển du lịch bền vững, phù hợp theo tinh thần Nghị quyết 08, cần có những giải pháp và hành động mang tính đột phá.

Hội nghị cũng đã thảo luận thông qua kế hoạch hành động  thực hiện Nghị quyết 08 của bộ Chính trị . Trong đó nêu lên mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu  phát triển du lịch cơ bản thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là du lịch biên cao cấp mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020, thành phố đón đươck 8,9  -9,35 triệu du khách , trong đó có từ 3 đến 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Thành phố cũng xác định các thị trường ưu tiên Đông Bắc Á, mở rộng thụ trường các nước Úc, Ấn Độ, Nga, bên canh việc duy trì các thị trường khách truyền thống. Chú trong thị trường khách nghỉ dưỡng và du lịch MICE. Để thực hiện kế hoạch này, thành phố đề ra các giải pháp quan trọng, nhất là cơ cấu lại ngành du loichj, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững , theo quy luật kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; phát triển   và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, phát triển sản phẩm du lịch bên cạnh việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng  và cơ sở vật chất kỹ thuật có trọng tâm trọng điểm

LÊ HOA