Treo cờ, khẩu hiệu nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2018)
Đăng ngày 19-03-2018 03:01

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 -29/3/2018), UBND thành phố thông báo như sau:

1.    Tất cả các cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân và tàu thuyền trên địa bàn thành phố thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ngày 29/3/2018.

2.    Các cơ quan công sở, doanh nghiệp có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu theo Hướng dẫn số 32-HD/BTGTU ngày 17/01/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn công tác tuyên truyên năm 2018.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng