Công văn số 4378/UBND-QLĐTư v/v triển khai đầu tư tuyến cống thoát nước từ sông Cổ Cò đến đường Nguyễn Duy Trinh.
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác