Phiên họp thường kỳ tháng 4 của UBND thành phố
Đăng ngày 04-04-2018 09:49

Sáng ngày 4 -4, UBND thành phố đã họp phiên thường kỳ với sở ngành và UBND các quận, huyện nhằm thảo luận và thông qua một số chủ trương quan trọng: Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn thành phố; quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường và điều chỉnh một số quy định  về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố.  

Các thành viên UBND thành phố biểu quyết thông qua quy định về quản lý hoạt động cấp nước

Quản lý hoạt động cấp nước sạch: không thêm  giấy phép "con" 

UBND thành phố đầu tư mạng lưới cấp nước và bàn giao cho đơn vị cấp nước thực hiện quản lý cung cấp nước sạch, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng đối với khu dân cư mới, khu đô thị mới, khu chung cư, thương mại, dịch vụ thuộc vốn ngân sách thành phố; những dự án không thuộc vốn ngân sách thành phố thì chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư mạng lưới cấp nước trong phạm vi dự án và thực hiện đấu nối với mạng lưới cấp nước của thành phố; Đối với khu công nghiệp: Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư mạng lưới cấp nước trong ranh giới khu công nghiệp. Đơn vị cấp nước có trách nhiệm cung cấp nước qua đồng hồ tổng.

Theo ông Lê Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, quy định mới này đi sâu vào công tác quản lý nhà nước, phân định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm của các sở, ngành địa phương trong công tác quản lý hoạt động cấp nước. Quy định cũng đã nêu rõ các nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý sự cố đối với hệ thống cấp nước; Xử lý các hành vi vi phạm xâm phạm nguồn nước và hệ thống cấp nước;Tổ chức và phân cấp quản lý hoạt động cấp nước sạch

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến thảo luận đóng góp tại cuộc họp, Sở Xây dựng sẽ điều chỉnh lại một số quy định cho phù hợp như  việc thỏa thuận đấu nối cấp nước sẽ được lồng ghép trong các thủ tục thiết kế cơ sở của các dự án chứ không phải là một thủ tục hành chính, một giấy phép "con" bắt buộc đối với chủ đầu tư.  

Trong Quy định mới này, UBND thành phố nêu chủ trương khuyến khích công tác xã hội hóa dịch vụ cấp nước, khuyến khích đầu tư hệ thống cấp nước bằng nhiều nguồn vốn khác nhau như: PPP, BOT, BTO, BT,... và cam kết đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia công tác xã hội hóa dịch vụ cấp nước.

Mạnh dạn giao quyền thực hiện rộng rãi cơ chế đấu thầu, đặt hàng đối với dịch vụ công ích

UBND cũng xem xét thông qua dự thảo Quyết định Quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thay thế Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 20/03/2014 của UBND thành phố.

Những năm gần đây, thành phố đứng trước nhiều thách thức và áp lực do các vấn đề môi trường phát sinh, nhất là tốc độ phát triển các tuyến đường, các khu dân cư mới, cùng với đó là kinh phí cho công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế. Việc đảm bảo vệ sinh môi trường tại các tuyến đường mới hình thành, tập trung nhiều hoạt động kinh doanh, du lịch chưa được giám sát chặt chẽ gây ra nhiều bức xúc của người dân về chất lượng công tác thu gom, vệ sinh công cộng, đòi hỏi thành phố cần tiếp tục thực hiện các giải pháp quản lý phù hợp hơn, nhất là cần sớm thực hiện phân cấp quản lý công tác vệ sinh công cộng tại chính quyền các cấp quận, huyện.

 Vì vậy việc ban hành một quy định mới để thay thế Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND trước đây rất cấp thiết và phù hợp tình hình thực tiễn của thành phố. Trong quy định mới này, bổ sung các nội dung như: Phân cấp quản lý (phạm vi, trách nhiệm của UBND các quận, huyện); Vai trò, nhiệm vụ/trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý và các chủ đầu tư được phân cấp (khi phân cấp thì UBND các quận, huyện là chủ đầu tư).

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nêu quan điểm chỉ đạo, đối với các dịch vụ công ích (không chỉ riêng trong việc vệ sinh môi trường) thì cần thực hiện rộng rãi cơ chế đấu thầu, đặt hàng; mạnh dạn giao kinh phí cho các quận huyện thực hiện tổ chức đấu thầu, nếu đơn vị nào làm tốt thì lựa chọn đơn vị đó làm. Chủ tịch UBND thành phố cho biết thành phố sẽ tổ chức thi “hoa hậu” giữa các quận huyện, nếu quận huyện nào sạch đẹp, an toàn thì cuối năm sẽ được thưởng xứng đáng. Tuy vậy trong việc tổ chức đấu thầu các dịch vụ công ích cần chú ý cách thức quản lý cung ứng dịch vụ; đảm bảo các quy định về đơn giá, tiêu chuẩn định mức; quy trình đặt hàng, nghiệm thu chặt chẽ nhằm phục vụ tốt hơn đời sống nhân dân.

 Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận tại cuộc họp

Tập trung thực hiện các công trình, dự án trọng điểm và giải quyết bức xúc người dân  

Về việc ban hành Quyết định mới nhằm điều chỉnh một số quy định về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố, qua thảo luận tại cuộc họp thấy còn nhiều vấn đề chưa rõ về thẩm quyền cần xin ý kiến của các Bộ, ngành liên quan nên Chủ tịch UBND thành phố thống nhất chưa thông qua trong phiên họp lần này.

Tại cuộc họp Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu các sở ngành tập trung thực hiện những công trình dự án trọng điểm có tính chất động lực và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Chủ tịch nhấn mạnh yêu cầu về tính minh bạch, công khai các dự án, các công trình trọng điểm cũng như những vấn đề đang vướng mắc, bức xúc … Trong bối cảnh  các cơ quan thanh tra, kiểm tra trung ương đang làm việc về một số vấn đề của thành phố, đứng trước nhiều vấn đề lớn, quan trọng, nhiều đòi hỏi từ người dân nhưng hiện nay trong một số đơn vị vẫn tồn tại tâm lý “cẩn thận” quá mức, đòi hỏi nhiều thủ tục nhiêu khê, dẫn đến việc gây chậm trễ, tồn đọng hồ sơ; nhiều vướng mắc ở cấp dưới không được báo cáo lên trên để kịp thời giải quyết lại dồn đống rồi trả lời với người dân không rõ ràng. Ví dụ như các dự án về đất đai trên địa bàn cần phải tập hợp, công bố công khai để người dân được biết những vấn đề nào chưa thể giải quyết đề không giao dịch nữa; về cấp phép xây dựng cũng tương tự phải công bố rõ khu vực nào được xây dựng, quy mô như thế nào để người dân tham khảo…