Triển khai Luật Tiếp cận thông tin và chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn
Đăng ngày 13-04-2018 02:12

Ngày 12-4, UBND thành phố tổ chức Hội nghị Triển khai Luật Tiếp cận thông tin, các Quyết định, Kế hoạch của UBND thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn thành phố. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, đại diện các sở, ban ngành và phòng Tư pháp các quận huyện.

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 6/4/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018. Luật gồm 5 chương, 37 điều quy định về thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân. Theo đó, thông tin các cơ quan nhà nước phải công khai bao gồm: văn bản quy phạm pháp luật; thông tin hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước; dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật, nội dung và kết quả trưng cầu, tiếp thu ý kiến của nhân dân; chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch; thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công… Thông tin công dân không được tiếp cận bao gồm: thông tin thuộc bí mật nhà nước (thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực, chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ...); thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Sở tư pháp thành phố đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật tiếp cận thông tin như: chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin; chủ thể có trách nhiệm cung cấp thông tin; cách thức, phạm vi thông tin được tiếp cận; quy trình tiếp cận thông tin theo yêu cầu của công dân, xử lý thông tin công khai và thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân… Đồng thời, triển khai các kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Phó Chủ tịch đề nghị các sở ngành, UBND quận huyện cần tổ chức triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin  đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Đặc biệt, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của công dân, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, ban hành văn bản mới phù hợp với Luật tiếp cận thông tin.

CÔNG TÂM