Lịch công tác tuần 16 của lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 16-04-2018 07:49

 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 16/4

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự họp với TT HĐND TP

VP HĐND

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn đi công tác (đến hết sáng 19/4)

 

- 7h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự buổi làm việc về công tác quốc phòng

 

- 9h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp Tổ công tác triển khai kết luận của BTV Thành ủy

- 10h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh cơ chế, chính sách, nguồn lực đẩy mạnh đầu tư, phát triển khu vực phía Tây thành phố theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy

PH số 2, tầng 2

 

PH số 1, tầng 3

 

PH số 1, tầng 3

 

 

- 8h00:  Phó Chủ tịch Trần Văn Miên dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Logistic

PH số 1, tầng 2

C

- 14h00 - 15h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCS Đảng UBND TP

PHGB, tầng 3

- 15h30 - 16h30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc với Ban Tôn giáo TP

- 16h30 - 17h15: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo các dự án triển khai tại khu vực xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang theo hình thức BT

- 17h15: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội thảo nâng cao chỉ số PCI

PHGB, tầng 3

- 15h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự lễ bàn giao xe thuộc Dự án nghiên cứu chung về tiềm năng của ô tô điện ở Việt Nam

TT Hội chợ triển lãm

Thứ Ba 17/4

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban TTUB

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự buổi làm việc của đồng chí BTTU với Quận uỷ Cẩm Lệ

QU. Cẩm Lệ

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban TTUB

PHGB, tầng 3

- 15h30: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên tiếp đoàn Công ty KPMG Việt Nam

P.KT2, tầng 2

- 17h30: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tiếp Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Sydney - Úc

P.KT2, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự buổi làm việc của đồng chí PBTTTTU về tình hình xây dựng nông thôn mới và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện Hòa Vang

HU. Hoà Vang

Thứ Tư 18/4

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế quy hoạch khoáng sản và hoạt động vận chuyển khoáng sản (cả ngày)

Hiện trường

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự buổi làm việc của đồng chí BTTU với Sở Văn hoá và Thể thao

PH số 2, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Ban đại diện NH CSXH

PH số 1, tầng 3

C

- 14h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh tiếp Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam

- 15h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình thực hiện thủ tục tổ chức các chợ đêm trên địa bàn thành phố

P.KT2, tầng 2

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng quản lý Quỹ ĐTPT thành phố

Trụ sở đơn vị

Thứ Năm 19/4

S

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050; cơ chế, chính sách, nguồn lực đẩy mạnh đầu tư, phát triển khu vực phía Tây thành phố theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy (nội dung báo cáo TTTU)

PHGB, tầng 3

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ hội ý TTTU

VPTU

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn họp rà soát các điểm đen Tai nạn giao thông

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị sơ kết quý I về công tác đảm bảo ATVSTP

- 16h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng thành phố thông minh với Công ty cổ phần FPT

HT số 2, tầng 2

 

PH số 2, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng giá đất

PH số 1, tầng 3

­Thứ Sáu 20/4

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của các BQLDA

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự buổi làm việc vủa đồng chí BTTU với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

Trụ sở Hội LHPN

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe báo cáo tình hình đầu tư Tuyến cống khe cạn

PH số 1, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên dự Lễ kỷ niệm 45 năm “Chiến thắng trở về” của Hội Tù yêu nước thành phố

Theo chương trình

C

- 14h00 - 15h30: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ họp Hội đồng thẩm định quy hoạch ngành xuất bản, in đến năm 2025

- 15h30: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ họp Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng ngành dịch vụ logistic đến năm 2030

PHGB, tầng 3

 

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn đi công tác

Hà Nội

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp HĐQL Quỹ Khoa học và Công nghệ

- 15h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp Tổ công tác triển khai Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh thu hút đầu tư

- 16h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp xử lý vướng mắc trong công tác GPMB một số dự án trên địa bàn quận Cẩm Lệ

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên nghe báo cáo rà soát các hoạt động lễ hội pháo hoa quốc tế 2018

PH số 2, tầng 2


Thứ Bảy, ngày 21/4/2018:

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế (Theo chương trình).

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội).

- 8h45: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên dự khai mạc Triễn lãm Quốc tế VIETBUILD.

     - 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh kiểm tra thực tế và họp xử lý vướng mắc trong công tác GPMB một số dự án trên địa bàn huyện Hòa Vang tại Hiện trường và TTHC huyện Hòa Vang.

File đính kèm