Tập huấn công tác Mặt trận 2018
Đăng ngày 19-04-2018 08:20

Sáng ngày 19-4, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác Mặt trận năm 2018 cho 222 cán bộ, công chức Mặt trận từ thành phố đến phường, xã; chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 19 đến hết ngày 21/4/2018.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên nhấn mạnh, chương trình tập huấn đợt này nhằm mục đích trang bị cho cán bộ Mặt trận các cấp nghiệp vụ và kỹ năng cơ bản trong thực thi nhiệm vụ tuyên truyền, vận động và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời chuẩn bị tốt về mọi mặt cho nhiệm kỳ Đại hội tới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2019-2024).

 
 Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Cũng theo bà Đặng Thị Kim Liên, chương trình tập huấn sẽ tập trung hướng dẫn, trao đổi và thảo luận những nội dung, nhiệm vụ mới về công tác Mặt trận; từ đó giúp cán bộ Mặt trận nâng cao nghiệp vụ công tác, tổ chức tốt các hoạt động và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 

Theo đó, nội dung tập huấn gồm 7 chuyên đề: Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; Thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công tác vận động quần chúng nhân dân thông qua các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nghiệp vụ công tác tuyên giáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; Tình hình công tác tôn giáo trên địa bàn thành phố, công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo hiện nay; Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã; Hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.

THANH TUYỀN