Đổi mới phương thức vận động, nâng cao tính hấp dẫn của tổ chức đảng và các đoàn thể tại Khu Công nghiệp
Đăng ngày 11-05-2018 14:58

Sáng ngày 11-5, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy các Khu công nghiệp Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh và đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng và cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố.

Gần 10 năm kể từ ngày thành lập (tháng 8-2009) đến nay, Đảng bộ các Khu công nghiệp (KCN) đã có sự nỗ lực phát triển tổ chức cơ sở đảng và Đảng viên. Từ 15 tổ chức cơ sở Đảng với 550 đảng viên đến nay đã phát triển thành 47 tổ chức cơ sở Đảng và 1391 đảng viên, trong đó có 44 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp. Đảng ủy đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể là công đoàn với 116 công đoàn cơ sở và 48.559 đoàn viên, 23 tổ chức Đoàn Thanh niên cơ sở và 1.032 đoàn viên, 9 chi Hội Cựu chiến binh với 134 hội viên. Đảng ủy thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tưởng, tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, vận động quần chúng thực hiện chủ trương chính sách của Đảng. Đảng bộ KCN cũng đã tích cực tham gia công tác quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị trực thuộc và chú trọng chăm lo đời sống thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp.

Tuy vậy, công tác phát triển Đảng trong các khu công nghiệp hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Số lượng tổ chức Đảng, đoàn thể và đảng viên trong các doanh nghiệp còn thấp (số đảng viên đạt tỷ lệ 1,93% so với số lao động). Nhiều chủ doanh nghiệp chưa nhận thức rõ vai trò vị trí của các tổ chức đảng, đoàn thể nên chưa ủng hộ, thậm chí còn gây khó khăn. Một bộ phận công nhân, người lao động hoặc bị cản trở, hoặc chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt mà chưa nhận thức rõ được những quyền lợi chính trị và lý tưởng.  Công tác vận động, thuyết phục các chủ doanh nghiệp trong việc hình thành tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn nhiều hạn chế; vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp còn mờ nhạt; nội dung, phương thức hoạt động còn lúng túng.


 

Đánh giá cao những nỗ lực đồng thời chia sẻ với những khó khăn của Đảng ủy các KCN trong công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp, Phó Bi thư Thành ủy Võ Công Trí cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế tồn tại cần khắc phục. Theo Phó Bí thư Thành ủy, cần có sự đột phá, sáng tạo, thay đổi tư duy và phương pháp vận động quần chúng và các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp; từng bước hình thành những tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh; tổ chức các hoạt động hiệu quả thiết thực để người lao động và đặc biệt là các chủ doanh nghiệp nhận thức được vai trò, vị trí của các tổ chức chính trị đoàn thể có tác động tích cực đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thu nhập của bản thân người lao động. Ngoài việc chú ý nâng cao “tính hấp dẫn” của tổ chức Đảng và các đoàn thể, Phó Bí thư Thành ủy cũng lưu ý đến công tác bồi dưỡng, đào tạo các nhân tố làm nòng cốt cho các phong trào hoạt động ở cơ sở, để nếu đủ điều kiện thì thành lập tổ chức cơ sở mới. Tổ chức Đảng chỉ đạo và cùng với các đoàn thể  cần phát huy hơn nữa các công tác chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân đề xuất với Đảng, chính quyền các cấp giải quyết những bức xúc cho người lao động. Các vấn đề về nhà ở, điều kiện đi lại, nhà trẻ, trường học các thiết chế văn hóa cho người lao động khu công nghiệp là trách nhiệm chung của thành phố cần được xem xét giải quyết tích cực

LÊ HOA