Tiếp nhận viện trợ xe đạp và máy may cho phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn
Đăng ngày 14-05-2018 10:21

UBND thành phố vừa ban hành văn bản phê duyệt tiếp nhận 2 container với khoảng 1.100 chiếc xe đạp và 100 chiếc máy may mới và còn nguyên 100% giá trị, do Tổ chức The Dariu Foundation (TDF) tài trợ, với tổng giá trị 233.600 USD.

Theo đó, thời gian tiếp nhận khoản viện trợ được chia làm 2 đợt nhập khẩu từ tháng 5 đến tháng 12-2018, mỗi đợt 1 container. Khoản viện trợ nhằm hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ đúng mục đích; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 của Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31-12-2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

UBND thành phố cũng yêu cầu tổ chức The Dariu Foundation (TDF) chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của 2 container hàng tài trợ cho Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố.

NGÔ HUYỀN