Thông báo nhanh những nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ 7
Đăng ngày 14-05-2018 10:21

Từ ngày 7 đến ngày 12-5, Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 đã diễn ra tại Hà Nội đã bàn bạc, thảo luận quyết định một số chủ trương chính sách quan trọng của Đảng . Chiều ngày 14-5, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã thông báo nhanh  về hoạt động và những nội dung chính của Hội nghị đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố.

Sau 6 ngày làm việc, Hội nghị  trung ương 7 thảo luận và quyết định những quyết sách lớn về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược; cải cách chính sách tiền lương và các chính sách BHXH cùng một số vấn đề quan trọng khác. Có thể nói những vấn đề được đưa ra thảo luận, xem xét và quyết định tại hội nghị không chỉ là các vấn đề của Đảng mà tác động sâu rộng tới nhân dân, đời sống  KT-XH của cả nước.

Công tác cán bộ, những người giữ vai trò trụ cột trọng bộ máy nhà nước từ trung ương tới địa phương hay chính sách tiền lương, BHXH sát sườn dân sinh sắp tới đây sẽ có những bước chuyển lớn, cải cách căn bản.

Đây là lần đầu tiên báo chí được tham dự, tường thuật các phiên họp của hội nghị trung ương. Những ý kiến thảo luận, góp ý thẳng thắn và đa chiều của các Ủy viên Trung ương, những người giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước, được phản ánh sinh động tới người dân. Ngoài thông tin đậm nét ngày khai mạc và bế mạc, cuối mỗi ngày họp có thông tin rất ngắn gọn về nội dung làm việc trong ngày của trung ương.. Điều này thể hiện sự đổi mới trong tư duy và phương thức làm việc của Đảng, thể hiện  tinh thần công khai, dân chủ đúng theo chủ trương "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; đánh giá cao và khẳng định việc kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được chuẩn bị rất nghiêm túc, chu đáo, bài bản, diễn ra trong không khí thẳng thắn, chân tình, cầu thị và tự phê bình sâu sắc.

Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn, đồng bộ hơn với quyết tâm cao hơn để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt, củng cố và tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Cũng tại Hội nghị này, sau khi xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Trung ương đã kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bầu bổ sung 2 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đảng và xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng.

Các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 sẽ được phổ biến, quán triệt từ Trung ương đến các tổ chức cơ sở Đảng theo hình thức trực tuyến trong thời gian tới.  

LÊ HOA