Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Đăng ngày 16-05-2018 08:38

Sáng ngày 16-5, Ban bí thư Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng chủ trì hội nghị.

 

Tại đầu cầu Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Võ Công Trí và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì.

Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá, qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả quan trọng nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Hội nghị nghe báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 

Trong đó, thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sách vững mạnh; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng thấm sâu trong đời sống xã hội, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; đã và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp, của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ, làm cho sinh hoạt của Chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể; chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo được chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, từ đó, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền.

7 cá nhân điển hình được tặng Bằng khen của Thành ủy

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 như vẫn còn tồn tại tình trạng làm qua loa đối phó, bệnh thành tích, chưa đi sâu giải quyết những bức xúc của nhân dân; ở một số nơi, tinh thần phê bình và tự phê bình vẫn còn yếu, chưa chủ động phát hiện đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, thiếu trọng tâm trọng điểm  

 Tại hội nghị các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm về cách làm hay, hiệu quả qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; cũng như đề xuất các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục thưc hiện có hiệu quả Chỉ thị trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những kết quả thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua, đồng thời chỉ đạo những định hướng, nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương của Bác. Trong đó nhấn mạnh đến 2 nội dung cần tập trung làm tốt là phát động ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tinh thần tương thân tương ái,  thương yêu đồng chí đồng bào, ứng xử có nghĩa tình, làm việc thiện để xây dựng một xã hội lành mạnh, nâng cao tầm vóc văn hóa của đất nước. Đây cũng là những vấn đề mà Bác Hồ thuở sinh thời rất tâm huyết và luôn mong mỏi kỳ vọng ở thế hệ sau.

Tại Đà Nẵng, Thành ủy Đà Nẵng đã đánh giá một số kết quả trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 của thành phố và đề ra phương hướng nhiệm vụ đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động này trong thời gian tới. Dịp này, Thành ủy trao tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 7 cá nhân là những tấm gương điển hình của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.   

LÊ HOA