Lịch công tác tuần 23 của lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 04-06-2018 11:55

CẬP NHẬT LÚC 11h00

 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 04/6

S

- 8h00 - 9h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCS Đảng UBND TP

PHGB, tầng 3

- 9h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc với thanh tra thành phố

PHGB, tầng 3

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban TTUB

PHGB, tầng 3

- 16h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe các đơn vị báo cáo về tình hình chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) tại Đà Nẵng

PH số 1, tầng 3

 

 

Thứ Ba 05/6

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp giao ban TTUB

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn dự buổi làm việc của TTTU với Quận ủy Hải Châu về tình hình thực hiện chủ trương “Thành phố 4 an”

QU. Hải Châu

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn làm việc với BQLDA Đầu tư cơ sở Hạ tầng ưu tiên

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo tình hình triển khai thủ tục đầu tư các Khu/Cụm công nghiệp mới và xử lý kiến nghị của Doanh nghiệp

- 16h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với Sở Nội vụ và UBND quận Cẩm Lệ

PH số 2, tầng 2

 

 

PH số 2, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp rà soát các nội dung trình HĐND thành phố

PH số 1, tầng 3

Thứ Tư 06/6

S

- 8h00: CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH dự Hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

VPTU

- 10h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo dự thảo Chương trình hành động  thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

- 11h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh tiếp đoàn Trung tâm nghiên cứu chiến lược lập quy, Đại học Tama, Nhật Bản

PH số 1, tầng 3

 

 

 

PKTsố 2, tầng 2

C

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp UBND thường kỳ nghe báo cáo các nội dung chuẩn bị kỳ họp HĐND TP

HT số 1, tầng 2

- 17h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tiếp Tập đoàn HULIC (Nhật Bản)

PHGB, tầng 3

Thứ Năm 07/6

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tiếp Phó chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc

P.KT2, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn tham dự cuộc thi Trang trí Hoa và Điện chiếu sáng trang trí Tết 2019 

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về số liệu kinh tế - xã hội và chuẩn bị nội dung làm việc với Tổng cục Thống kê

- 10h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với Sở NN&PTNT và các sở, ngành liên quan về chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công tác quản lý rừng

PH số 1, tầng 3

 

 

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố

Trụ sở đơn vị

C

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo đồ án quy hoạch, kiến trúc

PHGB, tầng 3

­Thứ Sáu 08/6

S

- 14h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp UBND thường kỳ nghe báo cáo các nội dung chuẩn bị kỳ họp HĐND TP

HT số 1, tầng 2

 

 

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ hội ý TTTU

VPTU

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội TDTT thành phố

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh kiểm tra thực tế để xử lý vướng mắc trong công tác GPMB một số dự án trên địa bàn huyện Hòa Vang

- 18h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự tiệc chiêu đãi Ngày Quốc khánh Liên bang Nga

Hiện trường

 

TLSQ Liên bang Nga

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng giá đất

PH số 1, tầng 3

Thứ Bảy, ngày 09/6/2018:

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giải quyết khó khăn của doanh nghiệp (PHGB, tầng 3)

- 19h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự DIFF 2018.

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

File đính kèm