Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 24/05/2018 về việc Giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án và lập văn kiện dự án"Phân tích chuỗi giá trị thực phẩm và xây dựng chiến lược thành phố thực phẩm thông minh đến năm 2025,tầm nhìn 2030 cho thành phố ĐN"
Đăng ngày 05-06-2018 09:01
File đính kèm

Các tin khác