Kế hoạch số 3858/KH-UBND ngày 25/05/2018 về việc thực hiện đề án "Tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháo luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn"năm 2018 trên địa bàn thành phố ĐN
Đăng ngày 06-06-2018 09:09
File đính kèm

Các tin khác