Nâng cao tính dân chủ trong Đại hội Đảng các cấp
Đăng ngày 06-06-2018 10:47

Sáng 6/6, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBDN thành phố Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, cấp ủy các cấp đã tuân thủ chặt chẽ các quy định của Trung ương và Thành ủy trong việc chỉ đạo đại hội đảng cấp dưới và đại hội đảng cấp mình, đặc biệt là thực hiện nghiêm các quy định về chuẩn bị nhân sự đại hội.Công tác nhân sự đại hội được chuẩn bị kỹ càng,thực hiện chặt chẽ, đảm bảo quy trình, số lượng và các tiêu chuẩn quy định. Nhờ đó, chất lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 được nâng cao; đạt yêu cầu đổi mới ít nhất 1/3 cấp uỷ so với đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015, tỷ lệ cán bộ nữ tăng so với nhiệm kỳ trước; mục tiêu trẻ hóa đội ngũ cấp ủy cấp cơ sở được đảm bảo.

Tại Hội nghị các đại biểu tham gia thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến nhằm rút kinh nghiệm nhiều vấn đề trong quy trình tổ chức đại hội về nội dung, hình thức nếu lên một số vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, đặc biệt là về nhân sự cấp ủy. Đồng thời kiến nghị những vấn đề để tổ chức thực hiện tốt hơn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Kết luận tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ở các mặt về: công tác quán triệt, tuyên truyền, ban hành các văn bản chỉ đạo; công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; công tác tổ chức và điều hành đại hội chu đáo, đúng quy định…Đại hội Đảng các cấp vừa qua đã cho thấy tính dân chủ trong Đảng đã ngày càng được tăng lên tạo niềm tin và sức mạnh của tổ chức Đảng.

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí củng thẳng thẳn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế như: một số báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành còn dài, ít sức khái quát, chưa cân đối giữa phần đánh giá tình hình và phương hướng nhiệm vụ; các nội dung liên quan đến Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa được nêu rõ, phần nêu hạn chế, khuyết điểm vẫn còn sơ lược, chưa đầy đủ. Trong thảo luận, bàn bạc chủ trương về công tác cán bộ, chưa phân tích thấu đáo, chưa lắng nghe hết các ý kiến, nhất là những ý kiến trái chiều; có trường hợp còn chủ quan, nóng vội, áp đặt…

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tập trung chỉ đạo tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng theo hướng nêu bật được kết quả thực hiện nghị quyết, so sánh các chỉ tiêu do nghị quyết đề ra; đánh giá thực chất, khách quan những vấn đề hạn chế của đảng bộ.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ, nhất là các văn bản về công tác luân chuyển cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vừa bàn hành; rà soát, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định 126 của Bộ Chính trị. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 31-01-2018 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương (khoá XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí cũng đề nghị tăng cường công tác chỉ đạo rà soát, bổ sung, phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với Đề án cán bộ trẻ, Đề án cán bộ nữ giữ đảm nhiệm các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định Trung ương. “Trước mắt là tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt thành phố, tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý theo Kết luận 162 của Ban Thường vụ Thành ủy, nhất là tổ chức chu đáo thi tuyển chức danh phó giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Y tế, Tài nguyên và Môi trường” đồng chí Võ Công Trí chỉ đạo.

HÀ LÊ