Lịch công tác tuần 24 của lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 11-06-2018 02:02

 

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ Hai 11/6

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

NH Trưng Vương

- 9h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn làm việc với Đoàn công tác Bộ TN&MT về Đại hội đồng Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) tại Đà Nẵng

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Hội thảo về du lịch thành phố

HT số 1, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên dự hội ý TTTU

VPTU

C

- 14h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự Hội thảo về ý tưởng quy hoạch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

HT số 1, tầng 2

Thứ Ba 12/6

 

 

S

- 8h00 - 9h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp BCS Đảng UBND thành phố

PHGB, tầng 3

- 9h00 - 10h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe báo cáo một số nội dung liên quan đến giá đất

PHGB, tầng 3

- 10h00:  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe Công an thành phố báo cáo tiến độ triển khai một số công việc

PHGB, tầng 3

 

- 9h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp Tổ công tác xây dựng Đề án Trung tâm sáng tạo khởi nghiệp tại KCNC

PH số 1, tầng 3

C

- 14h00:   Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp giao ban TTUB

PHGB, tầng 3

Thứ Tư 13/6

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ làm việc với TT HĐND TP

VP HĐND TP

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe báo cáo tình hình thu hồi, hỗ trợ đất nông nghiệp không sản xuất được.

- 09h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn họp giao ban GTĐB quận Sơn Trà

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp xử lý khó khăn, vướng mắc của DN

- 10h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp rà soát tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn quận Cẩm Lệ

PH số 1, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp triển khai công tác chống thất thu

PH số 2, tầng 2

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiểm tra thực tế

Hiện trường

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn làm việc với CtyCP Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự buổi kiểm tra của TTTU về tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà chính sách

Huyện Hoà Vang

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên tiếp công dân

PT CD, tầng 1

Thứ Năm 14/6

S

- 9h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ dự Lễ Công bố Sách trắng 2018 của EuroCham

HT số 1, tầng 2

- 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn nghe báo cáo công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch

PHGB, tầng 3

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự buổi làm việc của TTTU với Quận ủy Cẩm Lệ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Trung ương

- 10h30:  Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh làm việc với Thường trực Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp về sự kiện SURF 2018

QU. Cẩm Lệ

 

PH số 1, tầng 3

 

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên nghe báo cáo tình hình giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2018

PH số 2, tầng 2

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn làm việc với Đại học Đà Nẵng về Dự án Làng Đại học Đà Nẵng

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn đối thoại công dân

PTCD, TTHC

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh  họp Tổ công tác triển khai Kế hoạch thực hiện “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”

- 15h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh họp Tổ công tác triển khai kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố

PH số 1, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng giá đất

PH số 1, tầng 2

­Thứ Sáu 15/6

S

- 8h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

PHGB, tầng 3

- 7h30: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Lễ khai mạc kỳ thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- 10h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo một số nội dung phục vụ đối thoại với công dân

HT số 1, tầng 2

 

PH số 1, tầng 3

 

C

- 14h00: Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ họp giải quyết khó khăn của doanh nghiệp

PHGB, tầng 3

- 14h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn họp giao ban GTĐB các dự án hạ tầng ưu tiên

PH số 1, tầng 2

- 14h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh kiểm tra thực tế và họp xử lý vướng mắc trong công tác GPMB một số dự án trên địa bàn huyện Hòa Vang

Hiện trường

 

 

- 14h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên làm việc với đoàn công tác của CP khảo sát về tình hình triển khai thi hành Luật đầu tư công tại TP Đà Nẵng

PH số 1, tầng 3

Thứ Bảy, ngày 16/6/2018:

- 8h00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch kiểm tra thực tế (Theo chương trình)

- 8h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị tuyên dương và khen thưởng người hiến máu tình nguyện tại Hội trường số 2, tầng 2, Trung tâm hành chính

- 9h00: Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đối thoại với công dân tại Phòng TCD, TTHC

- 8h00: Phó Chủ tịch Trần Văn Miên họp rà soát công tác đấu giá đất (PH số 1, tầng 3)

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

File đính kèm