Hỗ trợ người dân theo chủ trương chung, đảm bảo công bằng, hợp lý
Đăng ngày 13-06-2018 21:37

Chiều 13-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên chủ trì buổi đối thoại với các hộ dân khiếu nại việc giải quyết hỗ trợ thiệt hại về đất và hỗ trợ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh do thi công nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, gồm: ông Võ Văn Thiện, địa chỉ 71 Điện Biên Phủ; ông Trần Anh Tín, địa chỉ 75 Điện Biên Phủ; bà Lê Thị Thu Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Tân Thanh Lộc, địa chỉ 77-79 Điện Biên Phủ; ông Đỗ Oai Hùng, địa chỉ 53-55 Điện Biên Phủ; ông Bùi Vĩnh Linh, địa chỉ 78 Điện Biên Phủ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên chủ trì buổi đối thoại với công dân

Nội dung khiếu nại của các hộ dân tập trung vào việc UBND thành phố áp dụng đơn giá hỗ trợ theo Quyết định số 50 ngày 20-12-2014 và nhân hệ số K=l,3 là không đúng; vì ngày 3-2-2017 (Mùng 4 Tết Âm lịch) khởi công dự án, trong khi đó ngày 20-12-2016, UBND thành phố ban hành Quyết định số 46 về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-1-2017 đã thay thế Quyết định số 50. Các hộ dân cũng khiếu nại về việc UBND thành phố giải quyết hỗ trợ có 4 tháng mặc dù tại thời điểm khiếu nại, dự án vẫn còn thực hiện; mặt cắt đường khu đất của các hộ trước khi thi công dự án là 48m, vỉa hè 6m, sau khi thi công mặt cắt đường còn 6,8m, vỉa hè 3,2m; đồng thời cho rằng, nguồn gốc đất của các hộ dân tại đây là mua thông qua đấu giá của thành phố theo giá thị trường, đến nay hỗ trợ theo giá nhà nước là không hợp lý, bên cạnh đó, việc áp dụng hỗ trợ giữa các hộ có nhiều mẫu thuẫn, không đồng đều, không công bằng. Các hộ dân yêu cầu UBND thành phố giải quyết hỗ trợ thêm thời gian ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh do đóng rào chắn đường và đề nghị tính lại đơn giá hỗ trợ về đất theo Quyết định số 46, nhân hệ số K=3 hoặc theo Quyết định số 50, nhân hệ số K=5 và hỗ trợ bằng 50% giá trị đất; đồng thời, đề nghị thành phố có phương án bổ sung cây xanh vỉa hè khu vực này do thi công công trình nên hiện nay không còn.

Các hộ dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại

Rất chia sẻ với những thiệt hại, khó khăn các hộ dân gặp phải khi thực hiện dự án nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên cho rằng, đây là công trình công cộng có ý nghĩa rất lớn trong việc giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu vực lân cận. Dự án không thu hồi đất; tuy nhiên, hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục triển khai dự án, bồi thường và hỗ trợ thiệt hại đối với người sử dụng đất bị ảnh hưởng trong vùng dự án, vì vậy, UBND thành phố đã tổ chức lấy ý kiến người dân vùng dự án và các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, quận, phường để chọn phương án hầm chui, thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và phê duyệt phương án hỗ trợ do Hội đồng Giải phóng mặt bằng đề xuất. Điều đó cho thấy sự vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật về thu hồi đất phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội của UBND thành phố là cần thiết và phù hợp với thực tế. Việc công dân yêu cầu áp dụng Quyết định số 46 ngày 20-12-2016 của UBND thành phố là không phù hợp, vì UBND thành phố phê duyệt chủ trương thực hiện dự án, đơn giá hỗ trợ tại Công văn số 10299/UBND-QLĐTư ngày 16-12-2016, Thông báo số 145 của Chủ tịch UBND thành phố kết luận về phương án hỗ trợ ảnh hưởng do thi công dự án ban hành ngày 1-12-2016, tại thời điểm này Quyết định số 46 của UBND thành phố chưa được ban hành. Việc xác định chênh lệch đơn giá đường Điện Biên Phủ trước và sau khi thực hiện dự án, tỷ lệ phần trăm, mức hỗ trợ về thuê mặt bằng, ảnh hưởng sản xuất - kinh doanh theo Quyết định số 50 của UBND thành phố là có cơ sở và đảm bảo đúng quy định tại thời điểm triển khai dự án từ năm 2015. Do đó, việc các hộ dân khiếu nại tính lại đơn giá hỗ trợ về đất theo Quyết định số 46 là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Ghi nhận ý kiến của các hộ dân đối với việc hỗ trợ ảnh hưởng sản xuất – kinh doanh trong thời gian đóng rào chắn đường là chưa hợp lý, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên giao UBND quận Thanh Khê chỉ đạo UBND phường Chính Gián tiến hành kiểm tra lại chính xác thời gian đóng rào chắn khi thi công công trình, báo cáo UBND xem xét, có phương án hỗ trợ hợp lý, đúng với thực tế. Theo Phó Chủ tịch Trần Văn Miên, quan điểm của lãnh đạo thành phố là xử lý, giải quyết mọi trường hợp hỗ trợ đền bù, giải tỏa và các vấn đề liên quan theo chủ trương chung của thành phố, đảm bảo hợp lý, công bằng đối với mọi công dân.

NGÔ HUYỀN