Vận động doanh nghiệp cam kết cung ứng thực phẩm an toàn
Đăng ngày 20-06-2018 01:40

Trong 6 tháng đầu năm 2018, có 27 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố đăng ký tham gia Chương trình thí điểm cam kết cung ứng thực phẩm an toàn. Đây là thông tin từ Hội nghị Sơ kết 6 tháng Chương trình thí điểm cam kết cung ứng thực phẩm an toàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2018, do Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố tổ chức vào ngày 19-6.

Trên cơ sở đăng ký tham gia của các doanh nghiệp, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã thực hiện kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm theo tiêu chí của chương trình. Kết quả có 21 cơ sở đạt yêu cầu của chương trình, 6 cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định. Đối với 6 cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã hướng dẫn cơ sở khắc phục các tồn tại và tổ chức phúc tra, lấy mẫu giám sát lại, kết quả cho thấy 6/6 cơ sở đã khắc phục, đáp ứng được yêu cầu về an toàn thực phẩm. Như vậy, qua 6 tháng đầu năm 2018 triển khai thực hiện chương trình thí điểm cam kết cung ứng thực phẩm an toàn, tính đến 18-6-2018, có 27 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đã được Ban Quản lý An toàn thực phẩm xác nhận. Thông tin về các cơ sở được công bố rộng rãi đến người tiêu dùng qua trang thông tin điện tử của Ban: https://egov.danang.gov.vn/vsattp.

Theo ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng ban Ban quản lý An toàn thực phẩm, nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của thực phẩm sạch đối với cuộc sống của con người, Ban Quản lý An toàn thực phẩm luôn trăn trở tìm giải pháp đẩy nhanh sự hình thành bền vững các chuỗi cung cấp thực phẩm sạch cho người dân thành phố. 27 cơ sở tham gia chương trình thí điểm cam kết cung ứng thực phẩm an toàn là những mắc xích đầu tiên của chuỗi thực phẩm sạch này. Tuy nhiên, đến nay số lượng doanh nghiệp tham gia chương trình chưa nhiều, phần lớn do chưa hiểu hết ý nghĩa và lợi ích của chương trình.

Trưởng ban Ban quản lý An toàn thực phẩm cho biết, trong thời gian đến, Ban sẽ tăng cường tuyên truyền đến chủ cơ sở, doanh nghiệp về ý nghĩa và mục đích của chương trình thí điểm cam kết cung ứng thực phẩm an toàn, cũng như thông tin rộng rãi đến người tiêu dùng các cơ sở, doanh nghiệp đã được xác nhận cung ứng thực phấm an toàn; đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở trong việc xây dựng, hoàn thiện điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đê đủ điều kiện tham gia chương trình, cũng như tiếp tục phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp giám sát an toàn thực phẩm tại các đơn vị đã được xác nhận cam kết cung ứng thực phẩm an toàn. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Tấn Hải cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông tin, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, cơ sở mạnh dạn tham gia chương trình và phổ biến, vận động người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm từ những đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn; đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền hình tiếp tục tuyên truyền đến người tiêu dùng những địa chỉ tin cậy, được xác nhận là đơn vị cung ứng thực phẩm an toàn.

NGÔ HUYỀN