Công văn số 4402/UBND-QLĐTh v/v liên quan đến xử lý các vướng mắc trong việc thu hồi đất của các hộ dân để thực hiện các dự án trên địa bàn quận Sơn Trà
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác