Quyết định số 2283/QĐ-UBND ngày 06/06/2018 V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Điều chỉnh cục bộ tuyến đường Lê HữuTrác(đoạn nút T18 đến T22) Khu dân cư Bàu Gia Phước
Đăng ngày 26-06-2018 01:39
File đính kèm

Các tin khác