Cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông tại 03 nút giao thông trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 06-07-2018 01:54

UBND thành phố vừa có văn bản thống nhất chủ trương đối với phương án cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông tại một số nút giao thông với tổng kinh phí thực hiện hơn 1,8 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2018 như đề xuất của Sở Giao thông vận tải thành phố.

Theo đó, đối với nút giao Nguyễn Hoàng – Lê Đình Lý, triển khai cải tạo kích thước hình học nút, lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông nhằm cưỡng bức, điều chỉnh các dòng xe qua nút; bố trí đảo dẫn hướng lắp ghép trong nút; bổ sung điện chiếu sáng khu vực nút; di dời các trụ đèn nhấp nháy ánh sáng vàng trên đường Nguyễn Hoàng, Lê Đình Lý và lắp lại trong trong các kiệt bê tông xi măng; cùng với đó là sơn kẻ vạch, lắp biển báo hiệu, cọc su mềm khu vực nút giao.

Đối với nút giao thông Âu Cơ – đường số 8 KCN Hòa Khánh, triển khai lắp đặt cọc su mềm tim đường trên đường Âu Cơ và đường số 8 KCN Hòa Khánh, bổ sung đảo dẫn hướng bằng vạch sơn theo hướng đường Âu Cơ rẽ phải về đường số 8 KCN Hòa Khánh, và sơn kẻ vạch, lắp đặt biển báo hiệu trong khu vực nút giao.

Tại nút giao thông Ngô Thì Nhậm – Đỗ Năng Tế - Phú Thạnh 8, triển khai cải tạo, điều chỉnh kích thước hình học nút giao; tháo dỡ đảo dẫn hướng cố định hiện trạng, hoàn trả móng, mặt đường phạm vi tháo dỡ với kết cấu bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm; bố trí đảo dẫn hướng lắp ghép; bổ sung điện chiếu sáng và sơn kẻ vạch, lắp đặt biển báo hiệu trong khu vực nút giao.

QUỲNH ĐAN