Tăng cường quản lý hoạt động khai thác lâm khoáng sản tại khu vực Tiểu khu 29 xã Hòa Bắc
Đăng ngày 13-07-2018 01:25

UBND thành phố vừa ban hành văn bản yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Hòa Vang và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ lực lượng cho địa phương nhằm tăng cường tuần tra, truy quét các đối tượng khai thác lâm khoáng sản trái phép tại khu vực Tiểu khu 29 xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực.

Đồng thời, giao UBND huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan và chỉ đạo UBND các xã: Hoà Liên, Hoà Sơn, Hoà Bắc, các đơn vị chức năng trực thuộc thường xuyên nắm tình hình, tăng cường công tác kiểm tra trên địa bàn quản lý để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các tổ chức, cá nhân tham gia vào việc khai thác vàng trái phép tại khu vực. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân địa phương không khai thác, giúp sức cho các đối tượng khai thác vàng trái phép trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng đã từng bị xử lý về hành vi khai thác vàng trái phép, các đối tượng có biểu hiện tổ chức, tham gia khai thác vàng trái phép và có phương án chuyển đổi nghề nghiệp đối với các đối tượng trên để ổn định cuộc sống, không tham gia khai thác vàng trái phép.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc và yêu cầu Công ty TNHH MTV Bông Sen Vàng Đà Nẵng không được tổ chức khai thác vàng tại khu vực khi chưa hoàn thành các thủ tục liên quan. Trường hợp đơn vị không chấp hành, tổng hợp báo cáo UBND thành phố xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời xem xét rút giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp cho đơn vị.

NGÔ HUYỀN