Công văn số 4401/UBND-QLĐTh v/v thu hồi đi hẳn đối với 23 hộ thuộc diện giải tỏa dự án Khu TĐC Hòa Nhơn
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác