Quyết định số 3299/QĐ-UBND v/v phê duyệt Tổng MBQH xây dựng chi tiết TL 1:500 khu đất nút giao thông đường Nguyễn Văn Thoại và đường Ngũ Hành Sơn
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác