Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Đăng ngày 26-07-2018 08:49

Ngày 25-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi làm việc với Sở Nội vụ về công tác cải cách hành chính, công tác cán bộ khối chính quyền và tình hình liên quan đến cán bộ là học viên Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố (Đề án 922). 

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trong thời gian qua, về công tác cải cách hành chính, thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp như tổ chức mô hình một cửa tập trung tại Trung tâm hành chính thành phố, 7/7 quận huyện, 56/56 phường xã; ban hành bộ thủ tục hành chính thống nhất áp dụng cho khối quận huyện, phường xã; xây dựng tích hợp cơ sở dữ liệu nền về thủ tục hành chính của toàn thành phố; triển khai nhiều tiện ích hỗ trợ tổ chức, người dân trong tra cứu, phản ánh thông tin, giải quyết dịch vụ công như: tổng đài dịch vụ công, cổng thông tin góp ý, đăng ký hẹn giờ giao dịch giải quyết dịch vụ công... Bên cạnh cuộc vận động 3 hơn (Nhanh hơn - hợp lý hơn - thân thiện hơn) trong cải cách hành chính, việc đánh giá xếp hạng giữa các sở ngành, quận huyện và cơ quan trung ương đóng trên địa bàn đã góp phần chấn chỉnh những bất cập và chia sẻ nhân rộng mô hình tốt trong công tác cải cách hành chính một cách kịp thời và đồng bộ.

Về việc quản lý công chức viên chức, tính đến thời điểm hiện nay, thành phố có hơn 1900 biên chế công chức và gần 18000 người làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp. Từ nay đến năm 2021, thành phố cần phải tinh giản 106 biên chế. Ở khối sự nghiệp công lập, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh 10% tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp. Các đơn vị có nguồn thu tốt chuyển sang tự chủ chi thường xuyên, cơ chế đặt hàng; đối với đơn vị sự nghiệp dịch vụ, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác thực hiện thu hồi theo lộ trình tinh giản biên chế nên riêng trong năm 2017, số lượng người làm việc tại các đơn vị đã giảm 1.798 chỉ tiêu so với năm 2016, đạt 91% chỉ tiêu tinh giản biên chế đến năm 2021.

Về vấn đề bố trí, sử dụng học viên Đề án 922, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng cho biết, tính đến tháng 6-2018, Đà Nẵng đã cử 616 người đi học theo đề án 922, 128 học viên đào tạo bác sĩ, bác sĩ nội trú ; 368 học viên bậc đại học; 89 học viên bậc sau đại học; 29 học viên đào tạo 2 bậc theo đề án; 2 học viên đào tạo 3 bậc theo đề án; có 460 học viên đã được bố trí công tác. Trong quá trình công tác, một số học viên được tiếp tục cử đi học ở bậc cao hơn và một số đã thanh lý hợp đồng sau khi đã hoàn thành thời gian cam kết làm việc cho thành phố. Đến nay, số lượng học viên Đề án đang công tác tại các cơ quan, đơn vị là 380 người, cụ thể: 136 học viên được bố trí tại các cơ quan hành chính, 210 học viên được bố trí tại các đơn vị sự nghiệp. Số học viên còn lại được bố trí tại các cơ quan khối đảng và đoàn thể, Đại học Đà Nẵng, Vườn ươm doanh nghiệp, TAND thành phố. Đối với trường hợp học viên xin ra khỏi Đề án và vi phạm hợp đồng, hiện đã có 93 học viên xin rút khỏi đề án; trong đó, 40 người xin rút khi đã nhận công tác và 47 học viên vi phạm hợp đồng. Tổng số kinh phí đề án 922 đến thời điểm hiện nay là 680 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng đề nghị Sở Nội vụ cần đưa ra lộ trình cụ thể để giảm thiểu, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Trương Quang Nghĩa ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ Sở Nội vụ trong công tác tổ chức quản lý và thực hiện chính sách nâng cao chất lượng công chức viên chức, nhân rộng các mô hình tốt trong công tác cải cách hành chính một cách kịp thời. Bí thư đề nghị trong thời gian tới, Sở Nội vụ cần tiếp tục tập trung tham mưu thành phố triển khai các giải pháp mới, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính; tham mưu thực hiện tốt việc giải quyết các chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, tuyển dụng, sử dụng và đánh giá công chức viên chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo Đề án vị trí việc làm; triển khai Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố", tập trung công tác thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về vấn đề bố trí nguồn nhân lực, các cán bộ là học viên Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố (Đề án 922), Bí thư Thành uỷ Trương Quang Nghĩa yêu cầu bên cạnh việc cải cách môi trường làm việc, hệ thống hành chính công, các đơn vị cân nhắc việc tạo môi trường làm việc bình đẳng giữa các em được thành phố cử đi học và những cán bộ khác cũng như nghiên cứu phân bổ nhân sự phù hợp tại các sở ngành, doanh nghiệp, trường học và cần nghiên cứu thu hút những vị trí như trưởng ban quản lý, giám đốc sở... khi thành phố đang thực sự cần người có năng lực, tạo sự đột phá cho từng lĩnh vực cụ thể.

CÔNG TÂM