Phiên họp tháng 8 của UBND thành phố
Đăng ngày 07-08-2018 14:40

Quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quy định về Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là những vấn đề quan trọng được UBND thành phố họp bàn và quyết định trong phiên họp ngày 7-8.

Quy định về giá nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố hiện nay đang thực hiện theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND thành phố. Đến nay hầu hết các căn cứ pháp lý của Quyết định số 01nêu trên đã được sửa đổi, bổ sung thay thế bởi các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính Do vậy, để đảm bảo phù hợp theo các quy định hiện hành và thực tế thực hiện Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Xây dựng và Cục Thuế thành phố xây dựng dự thảo Quyết định quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn thành phố.

 Việc quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn thành phố, trong đó có quy định rõ tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ đảm bảo được tính bao quát và đầy đủ về các nội dung liên quan để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện.

UBND thành phố cũng đã thảo luận thông qua Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng. Quyết định này đã  sửa đổi quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa, chiều rộng các thửa đất tối thiểu đối với đất ở tại các khu vực quận, phường. Theo đó, diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa (ngoại trừ các trường hợp đặc biệt) phải đảm bảo lần lượt từ 50m2, 60m2, 70m2, 80m2 tại các phường khu vực trung tâm, ngoại thành và 120m2 (tại huyện Hòa Vang) và chiều rộng các cạnh trên 4m.  

Quy định mới cũng hạn chế việc người sử dụng đất lợi dụng quy định về trường hợp đặc biệt tách ra nhiều thửa đất có diện tích nhỏ để chuyển nhượng. Đồng thời, nhằm hạn chế việc tách thành nhiều thửa mà chưa đầu cơ sở hạ tầng cần thiết, dẫn đến chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất, đầu cơ đất, không lành mạnh trong thị trường bất động sản; yêu cầu người sử dụng đất phải lấy ý kiến của cơ quan quản lý xây dựng về hạ tầng kỹ thuật trước khi thực hiện thủ tục tách thửa đất.

Đối với trường hợp tách thửa đất có diện tích đất tự mở đường làm lối đi, yêu cầu người sử dụng đất có văn bản tự nguyện hiến đất mở đường, có UBND phường, xã xác nhận và đường đi mới hình thành tối thiểu phải bằng với lộ giới kiệt hẻm tại khu vực theo quy định đối với các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu; huyện Hòa Vang từ 5m trở lên và đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, phần diện tích này thể hiện là đường giao thông. Bởi theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN01 :2008/BXD, trong trường hợp quy hoạch cải tạo các khu dân cư cũ trong đô thị, lộ giới các tuyến đường trong nhóm nhà ở hiện trạng phải đảm bảo ≥4m.

Trong quy định mới ban hành cũng đã sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền và thời hạn thực hiện cấp Giấy chứng nhận, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo hướng giảm số ngày thực hiện và quy định trách nhiệm của từng cơ quan khi thực  hiện các thủ tục này

Đối với dự thảo Quy định Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố thống nhất thông qua các quy định về bảo vệ môi trường theo hướng thực hiện chặt chẽ  công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và tổ chức thực hiện ngày càng tốt hơn các dịch vụ vệ sinh môi trường.trên địa bàn.

Nhân khi thảo luận vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu kiểm tra xử lý nghiêm hành vi xả thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường biển của đơn vị thi công công trình tại khu vực An Đồn (Sơn Trà) những ngày gần đây.

Về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng do Sở Xây dựng trình tại cuộc họp, UBND thành phố đã thảo luận về nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc quản lý kiểm tra , xử lý các vi phạm về trật  tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Trong các biện pháp xử lý đối với các công trình vi phạm, qua thảo luận, các thành viên UBND thống nhất theo đề xuất về việc áp dụng biện pháp cắt nước, cắt điện để đảm bảo việc chấp hành. Đây có thể coi là biện pháp rất hữu hiệu trong việc xử lý đối với các vi phạm. Luật Xây dựng không có quy định việc cấm áp dụng biện pháp này và đồng thời các Nghị định 137 về thi hành Luật Điện Lực, Nghị định 79 thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy cũng đề cập đến việc áp dụng các biện pháp này đối với các công trình xây dựng.

Để kiểm tra phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với việc xây dựng trái phép trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo các sở Xây dựng, Thông tin truyền thông nghiên cứu sử dụng các thiết bị, phần mềm quan sát, xử lý các thông tin về xây dựng, làm cơ sở dữ liệu cho quản lý trật tự xây dựng.

Theo phản ảnh của các quận huyện, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành liên quan khẩn trương thực hiện việc tổ chức đấu thầu trang thiết bị trường học để chuẩn bị cho năm học mới. 

LÊ HOA