Khai mạc Hội thảo “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”
Đăng ngày 10-08-2018 04:24

Ngày 10-8, Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, nhằm tiếp thu ý kiến của các ban, bộ, ngành Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học, để có cơ sở hoàn thiện Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đồng chủ trì hội thảo.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đồng chủ trì hội thảo

Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được Bộ Chính trị (khóa IX) ban hành vào năm 2003, thời điểm thành phố Đà Nẵng nỗ lực vươn lên thành đô thị loại 1 cấp quốc gia. Có thể nói, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị là một quyết sách quan trọng của Trung ương nhằm tạo nền tảng và là cú huých mạnh để thành phố Đà Nẵng bức phá phát triển. Đây là thời cơ, là vận hội lớn cho thành phố Đà Nẵng phát huy lợi thế, phát triển và vươn lên giữ vai trò là đô thị trung tâm khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Trương Quang Nghĩa cho biết, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương, sự hợp tác, giúp đỡ chí tình của bạn bè trong nước và quốc tế, nhờ phát huy truyền thống “trung dũng kiên cường”, tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân; đồng thời, kế thừa những thành quả của các thời kỳ trước và bằng những cách làm mới, sáng tạo, thành phố Đà Nẵng đã không ngừng nỗ lực, bứt phá đi lên, đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực; diện mạo đô thị đã có những thay đổi ấn tượng qua từng ngày, trở thành một trong những thành phố trẻ trung, năng động, sáng tạo bậc nhất của cả nước, luôn đi đầu trong đổi mới và năng động phát triển.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại hội thảo

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy, sau khoảng thời gian phát triển khá nhanh, bên cạnh những thuận lợi cơ bản và những kết quả đạt được, thành phố Đà Nẵng cũng bộc lộ một số bất cập và đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do xuất phát điểm thấp, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, tình hình thiên tai diễn biến khá phức tạp. Đặc biệt, những năm gần đây tăng trưởng kinh tế có phần suy giảm, dư địa, nguồn lực phát triển cạn dần và nhiều vấn đề phức tạp phát sinh của một đô thị lớn đang phát triển, đã trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện đầy đủ các mục tiêu mà Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra, trong đó, vai trò đầu tàu của thành phố Đà Nẵng trong khu vực Miền Trung - Tây Nguyên chưa thực sự rõ nét. Bí thư Trương Quang Nghĩa kỳ vọng, thông qua hội thảo, các ban, bộ, ngành Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học sẽ đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm về tình hình phát triển thành phố Đà Nẵng sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị, từ đó có định hướng xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng vững mạnh, giàu đẹp hơn nữa trong thời gian đến.

Phát biểu chỉ đạo định hướng hội thảo, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhận định, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị, thành phố Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, kinh tế - xã hội thành phố phát triển khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức khá cao và liên tục, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tăng gấp 4,2 lần so với năm 2003. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các ngành, lĩnh vực đều có bước phát triển. Thành phố Đà Nẵng đã dần định vị là đô thị lớn của cả nước, là đầu mối, cửa ngõ giao thông quan trọng trong nước và quốc tế, là trung tâm kinh tế - xã hội và là đầu tàu, động lực phát triển của khu vực miền Trung- Tây Nguyên; đồng thời, tiên phong trong hội nhập quốc tế. Theo ông Nguyễn Văn Bình, hội thảo lần này có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp quý báu để trao đổi, thảo luận về tầm nhìn, định hướng, mục tiêu phát triển của thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến; đồng thời, là một bước quan trọng nhằm tiếp thu và tổng hợp các ý tưởng, góp ý của các cơ quan Trung ương, của các chuyên gia, nhà khoa học để có thêm cơ sở hoàn thiện Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị”.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung tham luận, thảo luận những vấn đề, nội dung có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng trong tương lai, bao gồm 5 vấn đề chính: về chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế; công tác quy hoạch và phát triển không gian đô thị; cơ chế quản lý, tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền; đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; những bất cập về cơ chế, chính sách và mô hình quản lý chính quyền địa phương, trong đó tập trung thảo luận việc xây dựng chính quyền đô thị.

NGÔ HUYỀN