QĐ số 3082/QĐ-UBND ngày 18/07/2018 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất theo mặt bằng Quyết định giá đất số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND TP để tính tiền bồi thường, hỗ trợ đối với dự án đường giao thông nội thị quận Cẩm Lệ
Đăng ngày 31-08-2018 03:43
File đính kèm

Các tin khác