Để mã độc tấn công trên diện rộng, gây hậu quả nghiêm trọng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố
Đăng ngày 09-09-2018 14:41

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã, và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố chịu trách nhiệm rà soát, nghiêm túc triển khai thực hiện Quy chế bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) hiện hành của thành phố, và khi triển khai dự án đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) phải có phần giải pháp bảo đảm ATTT, giải pháp phòng chống mã độc.

Đồng thời, tất cả các dự án ứng dụng CNTT, các thiết bị điện tử có kết nối Internet (như camera giám sát, router, modem DSL...) cần thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá về ATTT trước khi đưa vào sử dụng.

Đó là chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 6914/UBND-STTTT được ban hành mới đây nhằm triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.

Cùng với đó, UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị nêu trên ban hành kế hoạch, giải pháp phòng chống mã độc bảo vệ cho 100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan; triến khai khắc phục mã độc, lỗ hổng, điểm yếu ATTT khi có cảnh báo, hướng dẫn, yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông. Trường hợp không xử lý, khắc phục dứt điểm để xảy ra tình trạng tấn công leo thang trên diện rộng, gây hậu quả nghiêm trọng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố.

UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cho Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường theo dõi, giám sát, hướng dẫn, cảnh báo kịp thời mã độc, lỗ hổng, điểm yếu ATTT đến các cơ quan xử lý, khắc phục. Tổ chức triển khai ứng cứu xử lý các sự cố mất ATTT nghiêm trọng trên địa bàn thành phố, và định kỳ kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm ATTT tại các cơ quan. Trường hợp phát hiện vi phạm, báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý.

QUỲNH ĐAN