Điều chỉnh đơn giá di dời mộ vô chủ trên địa bàn
Đăng ngày 12-09-2018 09:03

Ngày 11-9, UBND thành phố ban hành văn bản đồng ý điều chỉnh chi phí bốc mộ vô chủ, di dời đến Trung tâm hỏa táng An Phước Viên là 380.000 đồng/mộ thay cho mức chi phí 290.000 đồng/mộ. Trong đó, gồm chi phí quách gỗ, nhân công khai trũng, cất bốc, tẩm liệm, bốc xếp quách lên, xuống xe và vận chuyển đến nơi hỏa táng; hàng hóa phụ liệu liệm... 

Đối với trường hợp phải sử dụng loại quách gỗ có chiều dài 1,0m, cự ly vận chuyển xa, địa hình cất bốc khó khăn, hiểm trở, phức tạp, UBND thành phố giao Hội đồng bồi thường các dự án làm việc với Ban Nghĩa trang thành phố để thống nhất mức chi phí tăng thêm cụ thể, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

CÔNG TÂM 

File đính kèm